Porządek Mszy św.:
  • Dni powszednie
    18:00.
  • Niedziele i święta
    sobota 18.00, 8.00 i 11.00.


Sakrament Pokuty:

codziennie - 20 min. przed Mszą św.

Warto wiedzieć

Odpust parafialny

Nazwa odpust wiąże się nierozerwalnie z dobrem duchowym,  jaki możemy w tym dniu zyskać.

Odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych przewidzianych przez Boga za grzechy, które zostały nam już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Warunkiem zasadniczym jest wolność od jakiegokolwiek grzechu. Kolejnymi warunkami zyskania odpustu są:  nawiedzenie tego kościoła, przyjęcie Komunii św., wyznanie wiary (Wierzę w Boga....), odmówienie Ojcze nasz ...  i dowolnej modlitwy w intencji  Ojca św. (np. Zdrowaś Maryjo ...).

     W tym kontekście istotnym elementem odpustowego świętowania jest uczestniczenie w pełni ( z przyjęciem komunii świętej) we Mszy w dniu odpustu w kościele parafialnym.  Główna  Msza w dzień odpustu nazywa się sumą, która jest połączona z procesją eucharystyczną wokół kościoła, którą wielbimy Boga obecnego wśród nas pod postacią chleba.

Odpust to też spotkanie rodzinne. Na odpust przyjeżdżali krewni, którzy uczestniczyli w sumie odpustowej a po niej przy biesiadnym stole umacniali rodzinne więzi. Zauważmy, że coraz rzadziej spotykamy się w szerszej rodzinie.