I Synod Diecezji Gliwickiej

Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej zwołany będzie dnia 25 marca 2017 r.,  jest zebraniem wybranych duchownych i innych wiernych Diecezji Gliwickiej, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc Biskupowi Gliwickiemu, zgodnie z postanowieniami prawa Kościoła Rzymskokatolickiego i zamieszczonymi  zapisami paragrafów „Regulaminu I Synodu Diecezji Gliwickiej”  

więcej

Sprzątanie kościoła

0d 10 grudnia sprzątanie kościoła przypada parafianom z Ziemięcic. Uwaga korekta sprzątania od 21 stycznia 2017.
więcej