Od 1998 roku jest wydawany Informator Parafialny. W niedzielę 5 czerwca 2016 wyszedł jego 880 numer.