Intencje  mszalne 12 - 19  XI 2017 

XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   – 12  XI  (kolekta na nasz kościół oraz zbiórka specjalna na „Kościół w Potrzebie” )

  8.00 – za + męża Ingberta Gałązka w rocz. śm., rodziców z obu stron

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi o dary Ducha Świętego dla Martyny Wilczek z ok 18 ur. i błog. dla całej Rodziny


 

14.30 – Nieszpory   


PONIEDZIAŁEK  - 13  XI  św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, mm.

18.00 – za + Urszulę Długosz w 3 r. śm., syna Damiana, rodz. Długosz, Geppert, szwagrów Ernesta, Wilibalda, chrześniaka Waldemara i d. w cz. c.

 

WTOREK  -  14  XI       

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + żonę Stefanię Hajda, rodz. z obu stron, rodzeństwo, szwagra Wendelina i ++ z pok. 2) za + męża Jana, rodz. Marię i Piotra Najbar, Annę i Macieja Barszczak i ++ z pok.  3) za + Joachima Glasder i żonę Ewę

 

ŚRODA -  15 XI          MSZA  DLA  DZIECI

18.00 za ++ rodz. Augustynę i Józefa Lipok, matkę Elżbietę Rakwic, Otylię, Augustyna i Kurta Nicz, Franciszkę i Pawła Lipok  i  ++ z pok.

 

CZWARTEK  -  16  XI               MSZA  DLA  MŁODZIEŻY         

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Katarzynę, Jana i Barbarę Kudlek, Augusta i Cecylię Lawnik, Jerzego Josch, Henryka Lawnik, Marię i Teodora Ludwig, dziadków, ++ z pok. Kudlek, Świerzy, Lawnik, Josch 2) za + Martę i Stanisława Liszka, Erntraudę i Piotra Szklorz, Krystynę Piernikarczyk, dziadków Liszka, Horda i ++ z pok. 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok. 4) za + męża Gerarda, rodz. Szlosarek, Dudek, siostry Elżbietę i Ernę, brata Ryszarda, 3 szwagrów, dziadków, pok. i sąsiadów 5) za + Hildegardę i Roberta Gola, dziadków Albertynę i Piotra Grzeganek 6) za + ojca Helmuta Langer w rocz. urodzin, dziadków z obu stron

- nabożeństwo ku czci św. Jadwigi, naszej Patronki

PIĄTEK  -  17 XI    św. Elżbiety Węgierskiej, zak.              

18.00 – za + Eudokię i Stanisława Mazur, brata Józef i ++ z rodz. Pawlenko, Rut i za + Alfreda Skandy

SOBOTA – 18 XI - bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m.     

18.00 - za + Grzegorza Konieczny, rodz. Wiktorię i Józefa, Annę i Ericha Rebenstok, siostrę Urszulę, szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok.

 

XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   – 19  XI  (kolekta na nasz kościół)

  8.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi  z podz. za otrzym. ł. z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi  z podz. za otrzym. ł.  z ok. 60 ur. Urszuli Pietsch, 40 i 15 r. ślubu z pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny

14.30 – Nieszpory