Ogłoszenia parafialne

 16 VII 2017


1.         W ciągu najbliższego tygodnia Msze św. od środy do piątku będą rano o g. 9.00.

 

2.         Kancelaria w czwartek będzie czynna od 9.30 – 10.00.

 

3.         Od jutra tj.17 bm.,  do soboty na Górze św. Anny odbywać się będzie Franciszkańskie Święto Młodzieży.

 

4.         XXV Gliwicka Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza 17 sierpnia br. 

 

5.         Na drugiej stronie informatora jest Zawiadomienie Starosty Tarnogórskiego o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego w dniach 21 lipca do 10 sierpnia br. (tekst jest też tu poniżej)

 

6.         Przychodząc na Mszę św. pamiętajmy o odpowiednim stroju (ramiona i kolana zakryte).

 

7.     Sprzątanie kościoła: Świętoszowice:  22 VII - Malon, Grzelka, Kowolik, Knapik, Kucharczyk, Mainka, Kobroń . Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  brakowało.

 

 

8.     Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary.  W przyszłą niedzielę kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowy.

 

 

 

Chryste, niech Twoje słowa owocują w nas!

                                   Św. Jadwigo, módl się za nami. Zawiadomienie

 

 

 

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w dniach od 21 lipca do 10 sierpnia br. w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla sołectw Czekanów, Przezchlebie, Szałsza, Świętoszowice i Ziemięcice.

 

Właściciele w czasie wyłożenia projektu mogą zgłaszać uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w ich interesie, aby na etapie projektu ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Brak zainteresowania ze strony właściwych podmiotów nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania zakończonego ujawnieniem danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Dane z operatu ewidencyjnego stanowią podstawę naliczenia podatku od nieruchomości. Zmiany rodzaju użytku i danych dotyczących budynków są przyczyną wydania przez Wójta Gminy Zbrosławice decyzji w sprawie ustalenia  podatku od nieruchomości.