Można się dołączyć na Msze zbiorowe we wtorki i 16 dzień miesiąca

W styczniu 2018  -  29, 31

W lutym: 5, 15, 23, 25 g.8.00