W Lipcu br: 9 g.11.00 , 14, 15


Mozna się dołączyć na Msze zbiorowe we wtorki i 16 dzień miesiąca