Młodzież przygotowuje się do Bierzmowania przez udział we Mszach dla Młodzieży i spotkaniach po Mszy św. (wg.ogłoszeń bieżących)