Intencje  mszalne 18 – 25  II 2018


 
I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  18 II  (kolekta na nasz kościół)                                                                                                                                                                                         
 8.00 – za + męża Ingberta, rodz. Leokadię i Wilhelma Gałązka, brata Gintera, Annę i Antoniego Wilczek, szwagrów Ernesta i Alojzego  i ++ z pok.


11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian;  za+ Helenę i Eryka Musioł, Lidię i Alfreda Kałuża                             
            - w int. rocz. dz. Jakuba Hazelbusz                                                           
 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          I-sza nauka przedślubna

PONIEDZIAŁEK  - 19  II        

18.00 – do B. Op. z podz.  za wszelką pomoc z pr. o B. błog. dla Zbigniewa i Urszuli, Lucyny i Jana, Huberta i Teresy, Roberta z rodziną

WTOREK  -  20  II        

18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Franciszkę i Piotra Pieczka, męża Herberta i ++ z rodz. Pieczka, Kowolik 2) za ++ rodz. Anasatzję i Emila Lisek w r. śm., Hildegardę i Herberta Lisek, męża Ambrożego Sikora, Adelę i Jerzego Hatlapa i ++ z pok. Sikora, Lisek 3) za + Małgorzatę Ksionsyk w 30 dz. po  śm. 4) za + Jana, Marię i Piotra Najbar, Annę i Macieja Barszczuk i ++ z pok. 5) za ++ rodz. Sylwestra i Waleskę Szyszka, ich syna Adolfa, córkę Adelajdę, ++ z pok. i d w cz. c. 6) za + matkę Ernę Szczeponik, ojca Rudolfa, rodz. Elżbietę i Rajmunda Mainka, brata Erharda, szwagra Wolfganga i ++ z pok. 7) za + męża Ignacego Piowczyk, syna Świętosława, siostry, szwagrów, rodz. z obu str. i pok. 8) za + Dietera Miczka, jego rodziców, 2 braci, bratowe, Jerzego Jałowiecki, dziadków, rodzeństwo, Marię i Edmunda Biskupek, 2 synów, synowe i ++ z pok.

ŚRODA  – 21  II   

18.00 – za ++ rodz. Klarę, Gertrudę i Antoniego Biskupek, Hildegardę i Alfonsa Gogolin, Annę Thiller, dziadków, siostrę Małgorzatę, brata Brunona, szwagra Augusta

             i ++ z rodz. Kaleta, Szeliga i Helmuta Höppner

CZWARTEK  -  22  II  ŚWIĘTO  KATEDRY  ŚW. PIOTRA                                                                                   

18.00za + matkę Matyldę, ojca Tomasz Konieczny, rodz. Poloczek, 3 szwagrów, 2 szwagierki, dziadków Poloczek, Konieczny, Porada

 

PIĄTEK  - 23  II    Dzień Modlitwy i Postu o Pokój w Kongu i  Sudanie

17.45 – za + Stefanię Höppner w 30 dz. po śm.

- Droga Krzyżowa                                                                      

SOBOTA –  24  II 

18.00 – za + córkę Edytę Kruzel w I rocz. śm., rodz. Wiktorię i Donata Szczeponik, Erykę i Ernesta Szymaczek i ++ z pok.

           - w int. rocz. dz. Gabriela Rudnickiego

 

II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  25  II    (kolekta na nasz kościół i zbiórka dla dzieci w Afryce)         

8.00 – za + ojca Wilibalda Smolik, Małgorzatę, Saturnina,Janinę i Józefa Piernikarczyk, Krystynę i Maksymiliana Buchcik

11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok. 60 ur. Gizeli Szyguła z pr. o B. bł. i zdr. dla całej Rodziny          

14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          II-ga nauka przedślubna