SPRAWY ŚLUBNE

1.  Dokumenty:

       a) Dowód osobisty

       b) Świadectwo chrztu (nie starsze niż pół roku)

        c) Świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej.

 

2. Narzeczeni zamawiają kościelnego, ministrantów i zasadniczo naszego  organistę – Kamil Knopek.

 

3. Wystrój kościoła konsultują z Panią Kornelią Pieleń lub Brygidą Rother.                                

    

4. Fotograf  zna i stosuje przepisy pracy w kościele  (www.ziemiecice.eu)


5. Dodatkowe instrumenty czy śpiewacy za zgodą  ks. Proboszcza.