Przed kazdą Mszą św. mozna skorzystać ze Spowiedzi. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim i wcześniejszym przygotowaniu - rachunek sumienia, zal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i dopiero później wyznanie grzechów w konfesjonale. Pokuta zadana na Spowiedzi to nie kara za grzechy, ale podpowiedź jak zadośćuczynić Bogu za popełnione grzechy. Zadośćuczynienie bliźniemu to naprawienie i wynagrodzenie wyrządzonych krzywd. Dobrze by było uczynić to jeszcze przed Spowiedzią.