Można się dołączyć na Msze zbiorowe we wtorki i 16 dzień miesiąca